IMB, Izin Mengurus Bangunan, merupakan peraturan syaratsyarat mendirikan bangunan. Mengurus izin mendirikan bangunan alias IMB ...